Vårprogram

Saltsjöbadens kyrkokörer


Program VT 2019




Söndag 10 Februari

11:00




Torsdag 14 Februari         

17:30




Söndag 17 Februari         

11:00




Söndag 24 Mars

17:00




Lördag 6 April 

18:00










Fredag 19 April

11:00




Söndag 21 April

11:00



Onsdag 22 Maj

19:30



Torsdag 6 Juni

16:00




 

















 




 



Gudstjänst med amerikanska

spirituals (gospel)




Alla Hjärtans Dag i Uppenbarelsekyrkan




Fetshögmässa – Diakonikretsen 100 år




Konsert på Jungfru Marie Bebådelsedag




Konsert

Kantat Jesu Meine Freude av D Buxtehude ;

Kantat 150, Nach dir Herr verlangt mich av J S Bach

Missa Brevis i G-dur ( Pastoralmesse) av W A Mozart





Långfredaggudstjänst





Jubelmässa på Påskdagen




Sommarkvällskonsert




Konsert på Nationaldagen





















 





Kyrkokören





Jonas Karling, Thomas Arlevall, Kyrkokören




Vokalensemblen Alicia med Diskantkören




Vokalensemblen Alicia, solister





Kyrkokören med Gustavsbergs Kammarkör










Vokalensemblen Alicia





Kyrkokören




Vokalensemblen Alicia




Kyrkokören


















Platsen är Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden om inget annat anges. För tider, biljettförsäljning och övriga upplysningar hänvisas till församlingens hemsida