Historia

Saltsjöbadens körers historia


2013 firade Uppenbarelsekyrkan och Kyrkokören i Saltsjöbaden hundraårsjubileum. Den 18 maj 1913 invigdes både den nybyggda kyrkan och Saltsjöbadens Kyrkokör, som framförde tonsättaren och dirigenten Hugo Alfvéns Uppenbarelsekantat op 31 för kör, soli och orkester, komponerad för just detta tillfälle. Han stod själv på dirigentpulten inför en mäktig skara honoratiores, bland andra den store svenske arkitekten Ferdinand Boberg, som ritat kyrkan, Knut Wallenberg, som donerat pengar till bygge och utsmyckning och Nathan Söderblom, som var Bobergs specielle rådgivare i religiösa frågor. Denne hade också gjort ett speciellt urval av bibeltexter till Alfvéns kantat.


Kyrkokörens förste ordinarie körledare var Gustav Ambrosius. Han ledde kören till 1922 och man skulle framförallt medverka vid kyrkliga högtider som 1:a advent, jul och påsk. Det fanns inte någon speciell repetitionslokal de första åren, saltsjöbadsbon Elisabeth Percy upplät sitt eget hem för den blandade kören som till en början hade tolv medlemmar.


Med kyrkans näste organist och kantor Albin Rude permanentades Saltsjöbadens Kyrkokör och medlemsantalet växte. Under kommande kördirigenter kunde antalet sångare komma upp till drygt fyrtio. Karl Grönstedt, Birgitta Holm, Lars Sjöstrand och Berit Bertling Pettersson var i tur och ordning verksamma kyrkomusiker i Uppenbarelsekyrkan. Den sistnämnda var dess organist och körledare i hela 32 år, från 1966.


Svenska körer upplevde ett stort uppsving efter andra världskrigets slut när musiker, sångare, kördirigenter och tonsättare kunde resa utomlands och studera, många till Schola Cantorum i Basel. ”Det svenska körundret” blev snabbt ett faktum, mycket tack vare Eric Ericson som grundade sin Kammarkör i slutet av 1940-talet. Flera av hans körmedlemmar i både den kören och Radiokören, som han ledde från 1951, var utbildade till organister och körledare vid Musikhögskolan i Stockholm. De fick sedan arbete i svenska kyrkor runt om i landet. Eric Ericson var själv professor i kördirigering vid Musikhögskolan från 1979. Hans elever och körsångare tog bland annat med sig ett nyvaknat intresse för renässans- och barockmusik, för nyskriven svensk och utländsk körmusik och för den svenska körsångstraditionen från början av 1900-talet. Saltsjöbadens Kyrkokör framförde till exempel J S Bachs Juloratorium, Johannespassion och Actus Tragicus, Vivaldis Gloria, Schütz Jesu sju ord på korset, Händels Messias, Brahms Requiem, Faurés Requiem, L-E Larssons Förklädd gud, Öhrwalls Mariamusik och Otto Olssons Te Deum förutom ny och äldre körmusik i flera högmässor under kyrkoåret och både sakral och profan musik i egna a cappellakonserter.


Under Gunilla Tornvings tid som organist och körledare från 1998 blev det så möjligt att 2003 utvidga Uppenbarelsekyrkans körverksamhet till två blandade körer: Saltsjöbadens Kyrkokör och Saltsjöbadens Kammarkör – se text nedan. Man delade på medverkan i högmässor och sjöng ibland tillsammans i de stora verken. Kammarkören kunde inrikta sig på en annan körrepertoar än Kyrkokörens, vilket naturligtvis berikade kyrkomusiken. Gunilla Tornving fortsatte som Kammarkörens ledare till 2005, då Jenny Tjärnström tog vid, medan Helene Cocozza ledde Kyrkokören 2003-2005, då dess nuvarande körledare Katja Själander anställdes som Uppenbarelsekyrkans organist och kantor. Vid hennes mammaledighet vikarierade Ulrika Mjörndal.


Sedan uppdelningen 2003 har Saltsjöbadens Kyrkokör utökat konsertrepertoaren med bland annat Duruflés Requiem, Ramirez Misa Criolla, Kennemark’s folktonsmässa I välsignan och fröjd, Puccinis Messa di Gloria, temakonserter med bland annat musik ur Duke Ellingtons Sacred Concerts, Beatlespotpurri och ett aldrig sinande utforskande av ny a cappellamusik från när och fjärran. 


I utlandet blev intresset för svensk körsång allt större under senare hälften av 1900-talet och många svenska kyrkokörer och kammarkörer kunde göra kortare eller längre resor med stor framgång. Så även Saltsjöbadens Kyrkokör, som sedan 1977 framträtt i Frankrike, Sicilien, Österrike – där Kyrkokören vann 1:a pris i en internationell körtävling för kyrklig och världslig musik i Salzburg 1995 – Schweiz, Ungern, Danmark, Estland, Spanien, Rom, Grekland, Irland och under Katja Själanders ledning körresor till S:t Petersburg 2006, Sydafrika 2008, Österrike 2010 och senast Italien 2012 med framträdanden i både S:t Peterskyrkan i Rom, i Puccinis födelsestad Lucca, i Assisi och Florens.


I dag har Saltsjöbadens Kyrkokör åter närmare 40 körsångare som under Allhelgonahelgen 2012 framförde Brahms Requiem i ett samarbete med Gustavsbergs Kammarkör och Gustavsbergskören med en konsert i vardera kyrkan.


Gunilla Petersén

Sopran i Saltsjöbadens KyrkokörSaltsjöbadens Kammarkör 2003-2012


Efter Kyrkokörens resa 2003 till Rivieran (Haut de Cagnes) kom önskemål från flera medlemmar att dela upp kören i två delar – en större Kyrkokör med en något lättare repertoar och långsammare inlärningstakt och en Kammarkör med färre sångare, mera avancerad repertoar och snabbare inlärningstakt.


Gunilla Tornving tog sig an Kammarkören och ledde den fram till 2005 då Jenny Tjärnström övertog ansvaret. I samband med Jennys mammaledighet har också Annika Treborg-Wennerström och Björn Paulson periodvis tagit över ledningen av kören.  Kammarkören har under åren haft många framgångsrika framträdanden såväl i Uppenbarelsekyrkan som i andra kyrkor i Sverige och utomlands. Kammarkören gjorde bland annat uppskattade resor till Tyskland (Trier) och Luxemburg 2005, Mallorca 2007, Korcula i Kroatien 2009 och Paris 2011.


I samband med dessa resor och vid större högtider har kören framfört Italiensk 1600-talsmusik, Nordisk körlyrik, Engelska Carrols, Buxtehudes Membra Jesu Nostri, Actus Tragicus av J S Bach, Ein deutsches Requiem av J Brahms, Uppenbarelsekantat av H Alfvén, Vivaldis Gloria, Requiem av G Fauré och M Duruflé, Förklädd Gud av L-E Larsson, The Armed Man av K Jenkins och Mozarts Requiem tillsammans med Kammarkören Euterpe och Boo Cantabile.


Hans Löwe

Bas i Kyrkokören och Kammarkören


Saltsjöbadens Kammarkör 2022


1 januari 2022 byter Saltsjöbadens Kyrkokör namn till Saltsjöbadens Kammarkör.


Vokalensemblen Alicia


Vokalensemblen Alicia är en ensemble som bildades hösten 2012 ur den dåvarande kammarkören i församlingen och blev en vokalensemble för lika röster. Damkörens dåvarande körledare var Jenny Tjernström. Kören hade sin första konsert 15 oktober 2012 i Uppenbarelsekyrkan. Mellan januari 2017 och juni 2022 var Eva-Marie Agnelid körledare.


Ensemblen består av ca 20 sångare. Namnet Alicia kommer från en av Uppenbarelsekyrkans 3 kyrkklockor, namngivna efter mor, hustru och dotter till kyrkans byggherre Knut Wallenberg: Wilhelmina, Alice och Nanny. Namnet Alicia är också en hommage till Alice Babs som bodde i Saltsjöbaden i många år och ofta var på Alicias konserter. Under de år som kören funnits har önskan varit att hålla en hög ambitionsnivå och repertoaren spänner från klassiska och nyskrivna verk till jazz och folkmusik.