Kamratföreningen

Kamratföreningen


Kamratföreningen bildades för att verka för gemenskap och sammanhållning mellan medlemmarna i Kyrkokören och Vokalensemblen Alicia. Varje medlem i Kyrkokören respektive Alicia blir automatiskt medlem i föreningen.


Härutöver kan medlemskap beviljas till andra intresserade.


Hedersmedlem: Kyrkoherde Lasse Svensson


Styrelsemedlemmar:


Ordförande    Åsa Dahlqvist

Sekreterare   Claes-Otto Hammarlund

Kassör            Ulf Lundberg

Ledamot          Gunilla Broström

Ledamot          Anna Holm

Ledamot:         Sanna Wallgren

Körledarna     Katja Själander, EvaMarie Agnelid